نظام جامع
مدیریت پروژه نکو

با برنامه، انجام پذیره

صفحه اصلی
5b6f248b14536b786f91f653a6c20d7f (1)

راهکار نرم افزاری مدیریت پروژه سازمانی نکو

راهکار نرم افزاری مدیریت پروژه سازمانی نکو درواقع یک سیستم مدیریت فرآیندهای پروژه ای مشارکتی است. برخلاف سیستم های مدیریت فرآیند مرسوم، این سیستم براساس متد برنامه ریزی موج غلطان عمل می کند. بنابراین فرایندها (فعالیت های پروژه) در یک محیط مشارکتی، به صورت پویا توسط برنامه ریز پروژه و به تدریج با پیشبرد پروژه تعیین و توسط سیستم اجرا و کنترل می شود. این سیستم محدود به متدولوژی مدیریت پروژه خاصی نیست و عمده رویکردهای مختلف از کلاسیک ها تا چابک و اسکرام را پوشش می دهد.

متدولوژی جامع مدیریت پروژه نکو

متدولوژی جامع مدیریت پروژه سازمانی نکو مبتی بر برترين شيوه های اجرايی پذيرفته شده در تجربيات موفق مديريت پروژه و در چارچوب فضای عملياتی و اجرايی پروژه های نفتی ايرانی طراحی شده است و کليه فرآيندهای کلان، فرآيندهای اصلی و فرعی، دستورالعمل ها، روش های اجرائی، فرم ها و فرمت ها و اطلاعاتی و ارتباطی لازم برای پیاده سازی مکانیزه آنها به منظور اجرای موفق پروژه را در بر می گيرد.

صفحه اصلی

ماموریت شرکت مدیریت صنعت نکو

پروژه ها موجودیت اجتماعی کثیرالوجهی هستند که برای موفقیت در تحقق آنها باید توانمندسازهای لازم شامل نیروی انسانی، تکنولوژی و فرایندی اثربخش و کارا تأمین شود. در لایه اول توانمندسازی عوامل اجرائی پروژه شامل کارفرما، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان باید در دستور کار باشد. در لایه دوم نظام اجرایی پروژه ها و در لایه سوم زیرساخت ها باید تقویت شوند.توانمندی هریک از عوامل اجرایی نیازمند توانمندسازی فرایندها و زیرساخت ها، نیروی انسانی و تکنولوژی است. نظام جامع مدیریت پروژه نکو، شامل موارد زیر است:

  • متدولوژی جامع مدیریت پورتفولیو، برنامه و پروژه ویژه صنعت پتروشیمی ایران
  • نرم افزار جامع مدیریت پورتفولیو، برنامه و پروژه

مشتریان نظام جامع مدیریت پروژه نکو

صفحه اصلی
صفحه اصلی
صفحه اصلی
صفحه اصلی
صفحه اصلی
صفحه اصلی
صفحه اصلی
صفحه اصلی
صفحه اصلی

تیم تخصصی نکو

صفحه اصلی

غلامحسین نجابت

رییس هیئت مدیره

صفحه اصلی

احسان نجابت

عضو هیئت مدیره

صفحه اصلی

سحر هاشمی طباطبایی

مدیر عامل

صفحه اصلی

سینا حقایق

مدیر پروژه های پیاده سازی
سیستم مدیریت پروژه

صفحه اصلی

سید علیرضا ایمانی

مدیر IT

صفحه اصلی

مهرداد ممتاز

تحلیلگر داده ها

صفحه اصلی

با ما در ارتباط باشید

مقاله های تخصصی شرکت مدیریت صنعت نکو