فرمول قیمت گاز غنی

  1. خوراک تحویلی در داخل کشور می بایست از خوراک تحویلی در ساحل دریا ارزانتر باشد:

خوراک پالایشگاه بیدبلند سپهر از چندین منبع قرار است تامین شود که لازم است شرکت بیدبلند سپهر هزینه بالایی را صرف لوله گذاری و جمع آوری خوراک از منابع مختلف نموده، همچنین هزینه لوله گذاری جهت ارسال محصولات به ساحل نیز به آن اضافه می گردد. در واقع شرکت بیدبلند سپهر هزینه بالایی در حدود 300 میلیارد تومان را صرف رساندن خوراک به ساحل دریا نموده که هزینه کل سرمایه گذاری را افزایش و در نتیجه سوددهی را کاهش می­دهد. پیشنهاد می­شود لوله گذاری طرح جهت رساندن خوراک به محدوده پالایشگاه به عهده شرکت نفت باشد و یا اینکه این کار به عهده بیدبلند سپهر بوده و در عوض شرکت نفت در ازای آن هزینه ای به عنوان اجاره خط لوله از قیمت خوراک کسر نماید.

  1. خوراک با درصد ناخالصی بالا می بایست مشمول تخفیف گردد:

باتوجه به اینکه درصورت نازل بودن کیفیت خوراک مثلاً کم بودن نسب C2+ و همچنین بالا بودن ناخالصی ها و غیره، درآمد فروش محصولات را کاهش داده درصورتی که تاثیری بر روی هزینه ثابت سرمایه گذاری ندارد و این موضوع در فرمول قیمت­گذاری خوراک دیده نشده است، این امر باعث می­شود روی سوددهی کلی طرح اثر منفی داشته باشد. بنابراین لازم است این موضوع به گونه­ای لحاظ گردد تا درصورت کاهش کیفیت خوراک، هزینه خوراک تخفیفی مناسب داشته باشد. به عنوان مثال می بایست یک ترکیب مشخصی از گاز به عنوان مبنا گذاشته شود و ترکیب های ضعیف­تر مشمول تخفیف ویژه گردد.

  1. لزوم تعیین قیمت C3+ و اعمال تخفیف نسبت به قیمت صادراتی:

در محاسبات قیمتی برای اتان با توجه به ارزش حرارتی آن فرمولی ارائه گردیده است اما برای پروپان، بوتان، و کاندنسیت هیچ فرمول یا قیمتی ارائه نشده است. با توجه به عرف 5 تا 10 درصدی تخفیف برای محصولات با ارزش صادراتی که در داخل به فروش می رسند، بنابراین با توجه به فروش محصولات صادراتی ال پی جی و کاندنسیت در داخل، لازم است امتیاز تخفیف فوق الذکر به آن تعلق گیرد.

  1. لزوم تعیین تخفیف تشویقی جهت انجام ملاحظات زیست محیطی در پروژه ها:

با توجه به اینکه هزینه بالایی در طرح بیدبلند سپهر صرف حذف گازهای اسیدی و ترش می­شود و این امر از لحاظ زیست محیطی جذابیت ویژه دارد بنابراین پیشنهاد می شود امتیازاتی تشویقی به شرکت بیدبلند سپهر جهت حفظ مسایل زیست محیط داده شود. باید توجه داشت که تمامی گازهای غنی دارای سولفور و دی اکسید کرین و مرکاپتان می باشند که جدانمودن آنها از گاز ضروری است و رها کردن این مواد در هوا به شدت عواقب خطرناک زیست محیطی به همراه خواهد داشت.

  1. لزوم مشارکت دادن شرکت بیدبلند سپهر در منافع حاصل از تزریق گاز اسیدی به چاه های نفت:

لازم به ذکر است که علاوه بر هزینه­های فوق، مبلغ قابل توجهی از هزینه سرمایه گذاری جهت تزریق گازهای ترش جداسازی شده به میادین نفتی توسط شرکت بیدبلند سپر تخصیص یافته است در صورتیکه لازم است این هزینه و  هزینه تاسیسات تزریق به عهده آن شرکت باشد، در نتیجه پیشنهاد می­شود شرکت بیدبلند سپهر نیز در منافع افزایش تولید این میادین سهیم باشد به این صورت که یا در سود بدست آمده از افزایش برداشت سهیم بوده و یا هزینه خرید این گازها توسط شرکت نفت از هزینه خوراک کسرگردد.

  1. اجتناب از تغییر پلکانی ضریب A در فرمول قیمت:

تغییر ضریب ثابت فرمول خوراک از 0.45 به 0.55 برای نفت بالای 90 دلار با توجه به نمودار ذیل اقتصاد طرح را از نفت 90 دلار تا 110 دلار به شدت تضعیف می­کند بنابراین پیشنهاد می­شود فقط از ضریب 0.45 در فرمول محاسبه قیمت و برای تمامی حالات استفاده گردد، بدین ترتیب در ریسک تغییرات قیمت جهانی نفت خام، خریدار و فروشنده هردو سهیم می­باشند.

  1. لزوم تعیین تخفیف بدلیل تحویل گاز سبک غنی تر از متان به شرکت ملی نفت

با توجه به اینکه درصد بازیابی محصولات در هیچ مرحله ای به 100 درصد نمی رسد و همیشه کمتر از این مقدار است بنابراین محصول متان تحویلی به آن شرکت علاوه بر متان، مقادیری هم اتان، پروپان، و غیره دارد که دارای ارزش حرارتی بالاتری نسبت به متان خالص می­باشد، این در حالی است که فرض شده فقط محصول متان از این شرکت خریداری می­شود که لازم است این قضیه نیز مشمول تخفیف قرار گیرد.

نتیجه گیری

با توجه به موارد ذکر شده در بالا لازم است در فرمول ارائه شده بازبینی انجام گردد و یا ضرائبی بصورت زیر جهت تخفیف موارد فوق به آن اضافه گردد:

فرمول قیمت گاز غنی

که ضرائب R1 تا R4 ضرائب تخفیف مربوط به موارد ذکر شده در بالا می­باشد که در ادامه توضیح داه می شود و A هم به عنوان ضریب ثابت 0.45 درنظر گرفته شود.

R1= این ضریب به ناخالصی های موجود در خوراک مربوط می شود (شماره 2). برای خوراک فعلی با ناخالصی های موجود این ضریب 1 فرض شده اما با افزایش ناخالصی ها به ازای هر 1 درصد وزنی 0.2 از ضریب فوق لازم است کسر گردد.

R2: این ضریب تخفیف تشویقی مربوط به ملاحظات زیست محیطی را شامل می شود (شماره 4) که لازم است با توجه به جذلبیت ویژه پالایشگاه بیدبلند در حذف گازهای آلوده کننده محیط زیست حداقل از 5 درصد تخفیف برخوردار شود. بنابراین مقدار این ضریب 0.95 در نظر گرفته شده است.

R3: با توجه به اینکه محصول تحویلی به خط لوله گاز ارزش حرارتی بیشتری نسبت به متان خالص دارد (شماره 7) حداقل 5 درصد در قیمت خوراک تخفیف داده شود. بنابراین مقدار این ضریب 0.95 در نظر گرفته شده است.

R4: این ضریب مربوط به تخفیف قیمت LPG نسبت به قیمت صادراتی آن می­باشد (شماره 3) که لازم است از 10 درصد تخفیف بهره مند گردد؛ 5 درصد این تخفیف مربوط حذف هزینه های ذخیره سازی، بارگیری، بازاریابی و دیگر هزینه های مربوط به صادرات این محصول می­باشد و 5 درصد دیگر نیز بدلیل حذف هزینه های مربوط به سردسازی و مخازن تحت فشار، بخاطر خریداری این خوراک بصورت گرم می­باشد. بنابراین این ضریب 0.9 در فرمول وارد می شود.

R5: این ضریب مربوط به تخفیف قیمت کاندنسیت نسبت به قیمت صادراتی آن می­باشد (شماره 3) که لازم است از 5 درصد تخفیف بهره مند گردد که مربوط به حذف هزینه های ذخیره سازی، بارگیری، بازاریابی و دیگر هزینه های مربوط به صادرات این محصول می­باشد. بنابراین این ضریب 0.95 در فرمول وارد می­شود.

Winj: هزینه انتقال و تزریق گازهای اسیدی لازم است بر عهده مصرف کننده باشد (شماره 5) و پیشنهاد می­شود که این گازها به قیمت گاز متان از این شرکت خریداری شودکه بنابراین لازم است از قیمت خوراک کسر گردد. Winj درصد وزنی گازهای تزریقی به چاه می­باشد.

Prent: شرکت بیدبلند سپهر هزینه بالایی در حدود 300 میلیارد تومان را صرف لوله گذاری جهت رساندن خوراک به مجتمع و محصول به ساحل دریا نموده است. بنابراین لازم است شرکت ملی نفت سالانه هزینه ای جهت اجاره خطوط لوله به این شرکت بپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *